1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθήμου – Κρύας Βρύσης και η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης
με την υποστήριξη του Δήμου Πλατανιά και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
διοργανώνουν την «7 η Βραδιά Οινογευσίας με κρασιά Χωρικής Οινοποίησης» τo
Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 στην Πανέθημο του Δήμου Πλατανιά.
Οι φίλοι του κρασιού καλούνται για έβδομη χρονιά να φέρουν το κρασί τους σε ένα
διαγωνισμό στο κλίμα του …καλού κρασιού.
Η βραδιά περιλαμβάνει :
 Σχολιασμό και βράβευση των κρασιών από ομάδα Οινογευστών
 Οδηγίες Χωρικής Οινοποίησης
 Κρασί και μεζέ
 Διασκέδαση με Λαϊκή και Ρεμπέτικη Μουσική με τους ΕΝΤΕΧΝΩΣ ΛΑΙΚΟΥΣ
Πληροφορίες για δηλώσεις συμμετοχής ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο
τηλέφωνο 6948948067
Διοργάνωση : Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθήμου – Κρύας Βρύσης και Πολιτιστική
Εταιρεία Κρήτης
Με την Υποστήριξη του Δήμου Πλατανιά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Γη –Πολιτισμός
–Τουρισμός» και της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «Χωριά Με Φώτα Ανοιχτά» 2022.
Η είσοδος είναι ελεύθερη

The Cultural Association of Panethimos – Krya Vrysi and the Cultural Society of Crete
with the support of the Municipality of Platanias and the Regional Unity of Chania
are organizing the “7th Evening of Wine Tasting with Local Winemaking Wines” on
Saturday, August 27, 2022 in Panethimos of the Municipality of Platanias.
Wine lovers are invited for the seventh year to bring their wine to one
competition in the atmosphere of …good wine.
The evening includes:
 Commenting and awarding of the wines by a group of Wine Tasters
 Spatial Winemaking Guidelines
 Wine and meze
 Entertainment with Folk and Rebetika Music with the “Entechnos Laiki” band.
Information on registrations AND DELIVERY OF SAMPLES at
phone 6948948067
Organisation: Cultural Association of Panethimos – Krya Vrysi  and Cultural
Company of Crete
With the Support of the Municipality of Platanias in the framework of the Festival “Land – Culture
– Tourism” and the Region of Crete – Chania Regional Unit
Event in the framework of the action “Villages With Lights On” 2022.
The entrance is free

 

Συνδεσμοι

Χάρτης

Αφίσα εκδήλωσης

Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.

Όλες οι εκδηλώσεις