1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τελικό Συνέδριο

Περιβαλλοντικό έγκλημα:

Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 17.00-21.00

Διαδικτυακά

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνδικαιούχοι του έργου «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE Natura Themis – LIFE14 GIE/GR/000026) διοργανώνουν το διαδικτυακό Τελικό Συνέδριο του προγράμματος με τίτλο: «Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis».

Σκοπός του τελικού αυτού Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν και προβληθούν τα ευρήματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του LIFE Natura Themis, τα οποία αφορούν στην περιβαλλοντική παραβατικότητα στην Κρήτη, στην αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και στην αποτελεσματικότητα της δίωξης των περιβαλλοντικών εγκλημάτων που τελέσθηκαν την προηγούμενη δεκαετία στο νησί. Ταυτόχρονα, μέσα από τις έρευνες στα δικαστικά και κρατικά υπηρεσιακά αρχεία, τις συνεργασίες με τους φορείς δίωξης και τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τις επαφές με την εθνική και διεθνή νομική κοινότητα προέκυψαν γνώσεις και εμπειρίες που θεωρούμε ότι αξίζει να γίνουν γνωστές τόσο στις άμεσα εμπλεκόμενες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Το Τελικό Συνέδριο «Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM και θα μεταδοθεί ζωντανά από την πλατφόρμα του Youtube την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 από τις 17.00 έως τις 21.00 ενώ θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 LIFE Natura Themis 2015-2020: Δράσεις και Αποτελέσματα 2015-2020

 Αρμοδιότητες υπηρεσιών και αποτελεσματικότητα δίωξης

2 «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» «Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete» LIFE14/GIE/GR/000026 (Acronym: LIFE Natura Themis)

 

 

 Νομοπαραγωγή και νομολογία 2015-2020 και εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη

 Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους με υποβολή σχετικού αιτήματος συμμετοχής έως τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIQWviCaScGj8Kulz3j5errViyJoG9OjuNTrtA16t_Vf4Hgw/viewform.

Με απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους ο σύνδεσμος συμμετοχής στην πλατφόρμα ZOOM έως την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Καταληκτικού Συνεδρίου και ο σύνδεσμος προβολής στην πλατφόρμα του Youtube θα γνωστοποιηθούν με 2η ανακοίνωση την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

Συνδεσμοι

Χάρτης

Αφίσα εκδήλωσης

Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.

Όλες οι εκδηλώσεις