1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

Jean-Loup Longnon

Vlatos Jazz Epar.Od. Vlatos-Kameno Selinou 70, Vlatos, Chania

Jean-Loup Longnon is a French jazztrumpeter, composer, and arranger. He is the nephew of Guy Longnon.

https://www.vlatos.gr/event/jean-loup-longnon/

Συνδεσμοι

Χάρτης

Αφίσα εκδήλωσης

Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.

Όλες οι εκδηλώσεις