1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

Areti Ketime & Petros Klampanis

Vlatos Jazz Epar.Od. Vlatos-Kameno Selinou 70, Vlatos, Chania

Areti Ketime and Petros Klampanis play world music on the Vlatos Jazz festival 2022

Entrance’s ticket: €10,00

Συνδεσμοι

Χάρτης

Αφίσα εκδήλωσης

Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.

Όλες οι εκδηλώσεις