1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

Adedeji Adetayo

Vlatos Jazz Epar.Od. Vlatos-Kameno Selinou 70, Vlatos, Chania

Adedeji Adetayo from Nigeria plays Funky Jazz at the Vlatos Jazz festival 2022

https://www.vlatos.gr/event/adedeji-adetayo-quartet/

Συνδεσμοι

Χάρτης

Αφίσα εκδήλωσης

Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.

Όλες οι εκδηλώσεις