1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN
Παρακολουθήστε το Video της Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από την ΕΠΟΦΕΚ στα Παλαιά Ρούματα, την Δευτέρα 19/9/2022 στα πλαίσια της δράσης μας: “Γέφυρες Πολιτισμού με τα χωριά της Επαρχίας Κισάμου”.
Ευχαριστούμε εγκάρδια όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της Ημερίδας.
Ευχαριστούμε πολύ επίσης τον Menelaos Papadimitrakis για την επεξεργασία του Video.

Σχετικά Νέα ανακοινώσεις