1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN
Παρακολουθήστε το Video των συμπερασμάτων της Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από την ΕΠΟΦΕΚ στην Επισκοπή, στις 21/9/2022, στα πλαίσια της δράσης μας: “Γέφυρες Πολιτισμού με τα χωριά της Επαρχίας Κισάμου”.
Ευχαριστούμε εγκάρδια όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της Ημερίδας.

 

Σχετικά Νέα ανακοινώσεις