1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΦΕΚ  

Το ΔΣ του……………………………………………………………………………….  , συνεδρίασε στις……………………………….μετά από πρόσκληση του προέδρου    με θέματα τα παρακάτω:

1.Εκλογή ενός εκπροσώπου και ενός αναπληρωτή για την συμμετοχή στις διαδικασίες της ΓΣ και των εκλογών της ΕΠΟΦΕΚ

2.Εκλογή υποψηφίου για το ΔΣ ή ΕΕ της ΕΠΟΦΕΚ

 

Το ΔΣ αποφάσισε μετά από διαλογική συζήτηση τα παρακάτω.

1.Εκλέγει για τακτικό μέλος τ ………………………………………….. για να εκπροσωπήσει το παραπάνω Σύλλογο στη ΓΣ της ΕΠΟΦΕΚ στις 20-10-2021 και να ψηφίσει στις εκλογές της ΕΠΟΦΕΚ 20-10-2021 ή 27-10-2021 λόγω μη απαρτίας  της ΓΣ της ΕΠΟΦΕΚ .

2.Εκλέγει για αναπληρωματικό μέλος τον………………………………………….. για να εκπροσωπήσει το παραπάνω Σύλλογο εφόσον το τακτικό μέλος δεν μπορεί στη ΓΣ της ΕΠΟΦΕΚ στις 20-10-2021 και να ψηφίσει στις εκλογές της ΕΠΟΦΕΚ 20-10-2021 ή 27-10-2021 λόγω μη απαρτίας  της ΓΣ της ΕΠΟΦΕΚ .

3.Εκλέγει τ..   …………………………………………………………………… …… για να

είναι υποψήφιος στις εκλογές της ΕΠΟΦΕΚ  για το …………………………………………………..(Διοικητικό Συμβούλιο ή Ελεγκτική Επιτροπή) .

Τακτικό μέλος ,αναπληρωματικό μέρος και υποψήφιος μπορεί να είναι και απλό μέλος του παραπάνου Συλλόγου

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του ΔΣ

Ο πρόεδρος                                                              Ο γραμματέας

Σχετικά Νέα ανακοινώσεις