1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 2023-27

Κλικάρετε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΤΔ_ΟΑΚ Α.Ε. final

Σχετικά Νέα ανακοινώσεις