1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή και παροχής αιγίδας για δράσεις Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2023, στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικών φορέων.

Για πρώτη φορά φέτος, εκτός των προσκλήσεων που ανακοινώνονται ετησίως, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει ειδική πρόσκληση για τοπικές δράσεις πολιτισμού και φεστιβάλ, στις Περιφερειακές Ενότητες, Κοζάνης, Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στις συγκεκριμένες περιοχές, και η συμβολή  του  στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες έχουν πληγεί από την απολιγνιτοποίηση, με συνέπεια και τη μείωση των πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να αφορούν τοπικές δράσεις πολιτισμού και φεστιβάλ για τη σύγχρονη πολιτιστική́ δημιουργία (εικαστικές, παραστατικές, οπτικοακουστικές τέχνες και γράμματα), την ανάδειξη της πολιτιστικής, ιστορικής και λαογραφικής παράδοσης συγκεκριμένων περιοχών, τη γαστρονομική τους παράδοση, την προστασία του περιβάλλοντος, τη νοηματική σύνδεση της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική συνθήκη αυτών των περιοχών.

Συνολικά, από το ΥΠΠΟΑ ανακοινώνονται οι εξής προσκλήσεις για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας:

 1. Τοπικών δράσεων Πολιτισμού στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας
 2. Ψηφιακών δράσεων πολιτισμού.
 3. Πολυθεματικών φεστιβάλ και δράσεων.
 4. Δράσεων στον χώρο του βιβλίου, των Γραμμάτων και της Φιλαναγνωσίας.
 5. Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου, με σκοπό την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδειών και εκδηλώσεων θεάτρου.
 6. Ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού, με σκοπό την υλοποίηση παραγωγών, ερευνητικού έργου, φεστιβάλ, περιοδειών, εκδηλώσεων κλασικού και σύγχρονου χορού.
 7. Δράσεων Μουσείων, Πινακοθηκών και Συλλογών.
 8. Δράσεων Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Design.
 9. Μουσικών παραστάσεων, Φιλαρμονικών, Φεστιβάλ μουσικής, περιοδειών και εκδηλώσεων μουσικής.
 10. Δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών.
 11. Πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία στον πολιτισμό.

Οι επιχορηγήσεις του ΥΠΠΟΑ μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, στοχεύουν και το 2023 στην ενίσχυση και ανάδειξη των φορέων και καλλιτεχνών του Σύγχρονου Πολιτισμού και παράλληλα, στο μέτρο που αναλογεί, βοηθούν το κοινό να παραμείνει, να συνυπάρχει και να ανανεώνει το ενδιαφέρον του για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Στις Προσκλήσεις Επιχορήγησης μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του ΥΠΠΟΑ, τίθενται οι παρακάτω προτεραιότητες:

 1. Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής.
 2. Η ανάδειξη νέων και πρωτότυπων/καινοτόμων ιδεών καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικής δράσης.
 3. Η υποστήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών και η ενίσχυση νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων.
 4. Η ανάπτυξη του κοινού και η διάχυση των πολιτιστικών αγαθών μεταξύ των πολιτών.
 5. Η ενίσχυση των διατομεακών/διακαλλιτεχνικών δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού και η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργείων στην Ελλάδα και διεθνώς.
 6. Η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας ως πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 7. Η ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής και η συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών.
 8. Η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στην εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, με έμφαση στους νέους, στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στα ειδικά κοινά.
 9. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
 10. Η ενδυνάμωση της γνώσης για ένα ακόμα πιο βιώσιμο περιβάλλον, μέσα από υπεύθυνες κοινωνικά δράσεις.
 11. Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής καινοτομίας στον χώρο του πολιτισμού.
 12. Η ενίσχυση του κύρους και της φήμης της ελληνικής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό και η ανάδειξη της Ελλάδας ως ισχυρού και αναγνωρίσιμου πόλου ανάπτυξης του Σύγχρονου Πολιτισμού.

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Η συνάφεια της πρότασης με τις προτεραιότητες του ΥΠΠΟΑ.
 2.  Η συνοχή της πρότασης με την θεματική της Πρόσκλησης, το περιεχόμενο της και η καλλιτεχνική της αρτιότητα.
 3.  Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης, ο ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος σχεδιασμός και ο ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός της.
 4.  Ο ρεαλιστικός προϋπολογισμός και η επαρκής τεκμηρίωση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων.
 5.  Η συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρότασης.
 6.  Η συνολική πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα/ομάδας στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού, η κουλτούρα συνεργασιών που έχει αναπτύξει και η συμμετοχή του σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. φεστιβάλ, προγράμματα, συνεργασίες κ.ά.).
 7.  Η εξασφάλιση και τυχόν άλλων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης (ιδιωτικών, εθνικών, ευρωπαϊκών πηγών/προγραμμάτων, εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης κ.ά.).

Οι προσκλήσεις δεν απευθύνονται σε εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠΠΟΑ φορείς και δεν αφορούν σε προτάσεις επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών, προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού (π.χ. λαϊκή τέχνη και παράδοση, λαογραφικά, ιστορικά και εθνολογικά μουσεία), προτάσεις οι οποίες δεν έτυχαν επιχορήγησης στο πλαίσιο παλαιότερων προσκλήσεων του ΥΠΠΟΑ, προτάσεις οι οποίες, οι ίδιες ή προσχέδια τους,  έχουν ήδη παρουσιαστεί στο  κοινό από τον φορέα.

Οι Προσκλήσεις αφορούν επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας για πολιτιστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν ή θα ξεκινήσει η υλοποίηση τους στη διάρκεια του έτους 2023 και απευθύνονται σε μη κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με το καταστατικό τους.Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φορείς στο Μητρώο θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητας του φορέα., ώστε αυτά να είναι ορθά και πλήρη κατά τον χρόνο κατάθεσης της πρότασης.

Οι μη εγγεγραμμένοι φορείς, προκειμένου να εγγραφούν, θα πρέπει έως και τις 28/02/2023 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ως καταληκτική προθεσμία για την εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η ημερομηνία αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης εγγραφής στο e-mail [email protected] ή η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής της και όχι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της ταυτότητας του Φορέα.

Οι φορείς θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής της πρότασης

https://drasis.culture.gr/images/odigies_aitimatos_300123.pdf

 

καθώς και τις συχνές ερωτήσεις

 

http://drasis.culture.gr/index.php/component/content/article/14/71-faq

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά από την 07/02/2023 μέχρι την 07/03/2023.

Κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος στο σύνολο των προσκλήσεων του παρόντος προγράμματος. Περαιτέρω αιτήματα γίνονται δεκτά μόνο στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων (όπως του προγράμματος “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”), τα οποία πραγματοποιούνται μέσω διακριτής διαδικασίας. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται δεκτό κανένα αίτημα για αντικατάσταση στα επισυναπτόμενα αρχεία των υποβληθεισών προτάσεων στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Το περιεχόμενο των προτάσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται αποκλειστικά στο αντικείμενο της πρόσκλησης βάσει της κυρίαρχης θεματικής τους. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η σχετική γνωμοδότηση θα γίνει από Γνωμοδοτικές Επιτροπές, εξειδικευμένες ανά πρόσκληση.

 

 

Σχετικά Νέα ανακοινώσεις