1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

Ανακοινώνεται παράταση των προθεσμιών εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων έως και την Τρίτη 07/03/2023,  καθώς και υποβολής προτάσεων έως και τη Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα 23:59:59, για το Πρόγραμμα Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις, λόγω εξαιρετικά υψηλού αριθμού κατάθεσης προτάσεων και προς διευκόλυνση των πολιτιστικών φορέων.

Σχετικά Νέα ανακοινώσεις