1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΓΥΨΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ

Πληροφορηθήκαμε ότι η συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προχώρησε σε έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών του ΒΟ γύψου σε τρεις τοποθεσίες, στην ευρύτερη περιοχή Προφήτης Ηλίας Στομίου Βάθης Ιναχωρίου Δήμου Κισάμου, σε συνολική έκταση περίπου 600 στρεμμάτων.
Εδώ και περίπου 15 χρόνια έχει δηλωθεί, με συνεχείς ομόφωνες αποφάσεις του συνόλου των φορέων του πρώην Δήμου Ιναχωρίου και νυν Δήμου Κισάμου η αντίθεση στις δραστηριότητες λατομείων εξόρυξης γύψου για λόγους σύγκρουσης χρήσης γης, αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς. Η εξορυκτική δραστηριότητα ενός προϊόντος απολύτου ευτελούς αξίας ακυρώνει και ζημιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό δύο άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες, δηλ. του τουρισμού και του αγροτικού τομέα με τις πολύ δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμοκήπια) από όπου προέρχεται το 98% του εισοδήματος της περιοχής αλλά και όπου προσφέρονται πολλές θέσεις εργασίας.
Επιβεβαιώνουμε ότι συμφωνούμε απόλυτα με τις ομόφωνες αποφάσεις του συνόλου των συλλογικών οργάνων του Νομού Χανίων, που πάρθηκαν ήδη από την δεκαετία του 2000 έως και σήμερα, οι οποίες στο σύνολο τους είναι αρνητικές για τις εξορυκτικές δραστηριότητες.
To διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου δηλώνει ότι:
• Ρητά και κατηγορηματικά ότι είμαστε αντίθετοι στην διενέργεια τέτοιων γεωτρήσεων, που τελικά οδηγούν στην αδειοδότηση λατομείων εξόρυξης γύψου και ανυδρίτη γύψου.
• Ότι πρέπει άμεσα να τρέξουν οι διαδικασίες έγκρισης του χωροταξικού σχεδίου του πρώην δήμου Ιναχωρίου, ώστε στο μέλλον να αποτραπούν παρόμοιες ενέργειες αλόγιστης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της περιοχής.
• Ζητάμε από τον Δήμο Κισάμου άμεσα να επιβεβαιώσει την αντίθεση του συνόλου της κοινωνίας και των φορέων με μια νέα ομόφωνη απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα. Να δώσει ευρύτατη δημοσιότητα στο θέμα και να ενεργήσει προς κάθε κατεύθυνση, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του δήμου και του νομού, ώστε ο Αρμόδιος Υπουργός να μην εγκρίνει ποτέ την διενέργεια τέτοιων ερευνητικών δήθεν εργασιών. Να ενημερώσει ειδικότερα τον Υπουργό, για το γεγονός ότι η Χωροταξική Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιναχωρίου αποτυπώνει τα γυψοφόρα πετρώματα με βάση τις μελέτες και του χάρτες του ΙΓΜΕ, όπως έχει υποχρέωση να κάνει (αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης) και ρητά και ομόφωνα να του ανακοινώσει ότι δεν επιτρέπει την ανάπτυξη εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην συγκεκριμένη περιοχή, για λόγους αναπτυξιακούς-χωροταξικούς-περιβαλλοντικούς.
• Δηλώνουμε την αγωνιστικότητα και την ετοιμότητα μας, να μην επιτρέψουμε να καταστραφεί η Περιοχή του πρώην Δήμου Ιναχωρίου, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κισάμου.

Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟΦΕΚ

Σχετικά Νέα ανακοινώσεις