1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι για να μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση για το 2022 από το Υπουργείο Πολιτισμού

πρέπει υποχρεωτικώς να είναι γραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οδηγός εγγραφής στο μητρώο εδώ.

Σχετικά Νέα ανακοινώσεις