1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου ανακοινώνει ότι, κατόπιν των νέων προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης της ιογενούς νόσου που ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι Κρατικοί Φορείς (Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), θα αναβάλλει την προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 Τακτική Γενική Συνέλευσή της. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της θα ορισθεί με νέα ανακοίνωσή μας.

Σχετικά Νέα ανακοινώσεις