Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας εναντίον του σχεδίου της εν πλω καταστροφής των χημικών όπλων της Σύριας στα ανοικτά της Κρήτης, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) και το Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας (ΙΘΟ) διοργανώνουν επιστημονική Ημερίδα το Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014, και ώρα 11.00 π.μ. αφιερωμένη στον κίνδυνο από τα απόβλητα για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον, με θέμα: 
«Οι σύγχρονες προκλήσεις και απειλές από τη ρύπανση του περιβάλλοντος: Σενάρια καταστροφής από χημικά και στερεά τοξικά απόβλητα».
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.oac.gr ή τηλεφωνείστε στο 2824022245. 


 

Share

powered by contentmap