Τίτλος Εκδήλωσης: Γιορτή Μελιού

Φορέας Εκδήλωσης: Πολιτιστικός Σύλλογος Αφράτων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 02/08/2017

Ώρα Εκδήλωσης: 21:00

Τόπος Εκδήλωσης: προαύλιο το Δημοτικού Σχολείου Αφράτων

Περιγραφή Εκδήλωσης: Γιορτή Μελιού με κρητικό γλέντι από τον Μυλωνάκη Γιώργο και το συγκρότημα του.

Υπεύθυνος Εκδήλωσης: Ρεθυμιωτάκης Δημήτρης

Τηλ. Επικοινωνίας: 6942668451

Feast of Honey

Cultural Association of Afrata

Date of the event: 02/08/2017

Time of the event: 21:00

Location of the event: Primary School of Afrata

Description of the event: Feast of honey with cretan music program by Giorgos Milonakis and his band.

Event manager: Rethymiotakis Dimitris

Contact number: 6942668451

Share

powered by contentmap