20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012      -         ημέρα Παρασκευή ώρα 7:00 μ.μ

Εσπερίδα με τα παρακάτω θέματα:

1.Προοπτικές αμπελοκαλειέργειας.

Ομιλητής: Δρ.Φυσαράκης Ιωάννης Καθηγητής    Αμπελουργίας ΤΕΙ Κρήτης

2.Παραγωγή κρασιού-Τεχνική χωρικής Οινοποίησης

Ομιλητής: Δρ. Λυδάκης Δημήτρης. Ομότιμος Καθηγητής Οινολογίας

ΤΕΙ Κρήτης

3. Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων.

Ομιλητής: Δρ. Λιονάκης Σπύρος. Ομότιμος Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Κρήτης

(τοποθεσία Κρύα Βρύση, στο παλιό ελαιουργείο). Είσοδος ελεύθερη

Share

powered by contentmap