ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα χρηματοδότησης σε όλους σχεδόν τους τομείς.

Βασικές οδηγίες για χρηματοδότηση από Ε.Ε.

Αναλυτικές οδηγίες για χρηματοδότηση από Ε.Ε.

 

Share