ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Π.Ε.Π.Σ.Υ.)

Την Κυριακή 5 Απριλίου 2015 συνήλθε  στο Ηράκλειο το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη Ελεγκτική Επιτροπή της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων τα οποία προήλθαν από τις εκλογές 29-3-2015 και συγκροτήθηκαν σε σώμα.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 

Πρόεδρος: Κουνελάκης Στέλιος, Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου.

Αντιπρόεδρος, Έφορος Χανίων: Χατζηδάκης Γεώργιος, Πολιτιστικός Σύλλογος Βάμου «Ο Πρίνος»

Αντιπρόεδρος, Έφορος Ρεθύμνου: Σαββάκης Κωνσταντίνος, Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσού «Προσπάθεια Δημιουργία».

Αντιπρόεδρος, Έφορος Ηρακλείου: Κοκολάκης Τίτος, Πολιτιστικός Σύλλογος Ινι - Μοναστηράκη «ΙΝΑΤΟΣ».

Αντιπρόεδρος, Έφορος Λασιθίου: Κοκκινάκης Νικόλαος, Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού «Η Αρχαία Πραισός».

Γενικός Γραμματέας: Πελαντάκη Αγγελική, Πολιτιστικός Σύλλογος Κρύας Βρύσης «Οι 35 Εθνομάρτυρες».

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Γιακουμάκης Ιωάννης, Σύλλογος Μοθιανών –Σκαφιώτου «Αναγέννηση».

Ταμίας, Οικονομικός Προγραμματιστής: Δελιμπορίδης Αναστάσιος, Πολιτιστικός σύλλογος Νέων Λιθίνων .

Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: Κουρουπάκη Δέσποινα, Πολιτιστικός Σύλλογος Σφάκας.

Έφορος Εκδηλώσεων: Γκοζάνη Χαριτάκη Στέλλα, Σύλλογος Παρ. &Λαίκής Τέχνης «Η Χρυσοπηγή».

Έφορος Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Χαρωνίτης Λευτέρης, Πολιτιστικός Σύλλογος Σεισάρχων.

Έφορος Περιβαλλοντικών Θεμάτων: Μαθιουδάκης Νικόλαος, Σύνδεσμος Ανάπλασης Εθιάς.

Έφορος για εκτός Κρήτης φορείς και Διεθνή Θέματα: Σκουλά Ζαχαρένια, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Αικατερίνης.

 

 

Για την Ελεγκτική επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Ηγουμενάκη Λένα, Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστολιανών

Γραμματέας: Νικητάκη Φωτεινή, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλής Συκιάς «Ο Τσιλιβδίκας»

Μέλος: Βουρδουμπάκης Ιωάννης, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαβαλομουρίου «Αγία Τριάδα»

Μέλος: Κολυδάκη Ευαγγελία, Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρωνιάς «Ο Παντέλης»

Μέλος: Μαρκάκης Ματθαίος, Πολιτιστικός Σύλλογος Γούδουρα

Μέλος: Παπαδάκη Χρυσούλα, Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού

Μέλος: Ρομπότη Κατσουλάκη Γεωργία, Σύλλογος Αϊ Γιάννη «Ο Σαλβαράς»

  

 

Για την Π.Ε.Π.Σ.Υ.

 

Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας

 

Κουνελάκης Στέλιος                                             Πελαντάκη Αγγελική

 

 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Π.Ε.Π.Σ.Υ.)

Την Κυριακή 5 Απριλίου 2015 συνήλθε  στο Ηράκλειο το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη Ελεγκτική Επιτροπή της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων τα οποία προήλθαν από τις εκλογές 29-3-2015 και συγκροτήθηκαν σε σώμα.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Κουνελάκης Στέλιος, Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου.

Αντιπρόεδρος, Έφορος Χανίων: Χατζηδάκης Γεώργιος, Πολιτιστικός Σύλλογος Βάμου «Ο Πρίνος»

Αντιπρόεδρος, Έφορος Ρεθύμνου: Σαββάκης Κωνσταντίνος, Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσού «Προσπάθεια Δημιουργία».

Αντιπρόεδρος, Έφορος Ηρακλείου: Κοκολάκης Τίτος, Πολιτιστικός Σύλλογος Ινι - Μοναστηράκη «ΙΝΑΤΟΣ».

Αντιπρόεδρος, Έφορος Λασιθίου: Κοκκινάκης Νικόλαος, Πολιτιστικός Σύλλογος Πραισού «Η Αρχαία Πραισός».

Γενικός Γραμματέας: Πελαντάκη Αγγελική, Πολιτιστικός Σύλλογος Κρύας Βρύσης «Οι 35 Εθνομάρτυρες».

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Γιακουμάκης Ιωάννης, Σύλλογος Μοθιανών –Σκαφιώτου «Αναγέννηση».

Ταμίας, Οικονομικός Προγραμματιστής: Βελημπορίδης Αναστάσιος, Πολιτιστικός σύλλογος Νέων Λιθίνων .

Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: Κουρουπάκη Δέσποινα, Πολιτιστικός Σύλλογος Σφάκας.

Έφορος Εκδηλώσεων: Γκοζάνη Χαριτάκη Στέλλα, Σύλλογος Παρ. &Λαίκής Τέχνης «Η Χρυσοπηγή».

Έφορος Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Χαρωνίτης Λευτέρης, Πολιτιστικός Σύλλογος Σεισάρχων.

Έφορος Περιβαλλοντικών Θεμάτων: Μαθιουδάκης Νικόλαος, Σύνδεσμος Ανάπλασης Εθιάς.

Έφορος για εκτός Κρήτης φορείς και Διεθνή Θέματα: Σκουλά Ζαχαρένια, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Αικατερίνης.

 

 

Για την Ελεγκτική επιτροπή:

Πρόεδρος: Ηγουμενάκη Λένα, Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστολιανών

Γραμματέας: Νικητάκη Φωτεινή, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλής Συκιάς «Ο Τσιλιβδίκας»

Μέλος: Βουρδουμπάκης Ιωάννης, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαβαλομουρίου «Αγία Τριάδα»

Μέλος: Κολυδάκη Ευαγγελία, Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρωνιάς «Ο Παντέλης»

Μέλος: Μαρκάκης Ματθαίος, Πολιτιστικός Σύλλογος Γούδουρα

Μέλος: Παπαδάκη Χρυσούλα, Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού

Μέλος: Ρομπότη Κατσουλάκη Γεωργία, Σύλλογος Αϊ Γιάννη «Ο Σαλβαράς»

  

 

Για την Π.Ε.Π.Σ.Υ.

 

   Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας

 

Κουνελάκης Στέλιος                                                Πελαντάκη Αγγελική

 

 

Share