Ο Εθελοντικός Σύνδεσμος "Φίλοι του Ανουσάκειου Ιδρύματος" καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευσή του, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00 στο χώρο του Ανουσάκειου Ιδρύματος, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός των πεπραγμένων
  2. Οικονομικός απολογισμός 

 

 Για το Δ.Σ. 

 Ο Πρόεδρος

 Κατάκης Παντελής

 

Image result for αννουσακειο ιδρυμα φωτο

Share