Ο Δήμος Κισάμου, το "Χαμόγελο του Παιδιού" και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων,οργανώνουν πρόγραμμα Εθελοντικής Οδοντιατρικής Εξέτασης για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κισάμου, ως εξής:

Δευτέρα 18 Φεβρουάριου (ώρες 9 π.μ. - 2 μ.μ.), στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου

Τρίτη 19 Φεβρουάριου (ώρες 9 π.μ. - 2 μ.μ.), στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο Κισάμου! *

Τετάρτη 20 Φεβρουάριου (ώρες 9 π.μ. - 2 μ.μ.), στο 3ο

Δημοτικό Σχολειό Κισάμου

Οι γονείς που επιθυμούν να εξεταστούν τα παιδιά τους, πρέπει να υπογράψουν, υπεύθυνη δήλωση.

Ο Αντιδήμαρχος Κισάμου Μιχάλης Μουντάκης

Share