1. Ερωτηματολόγιο συνέντευξης με υποψήφιους δημάρχους

 

2. Video συνέντευξης με υποψήφιους δημάρχους- Μέρος Ά

 

3. Video συνέντευξης με υποψήφιους δημάρχους- Μέρος ΄Β

Share