Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης αλλά και προβολής των πολιτιστικών δρωμένων της περιοχής παρακαλούνται να δώσουν άμεσα  οι πολιτιστικοί σύλλογοι τις ημερομηνίες, κατά κύριο λόγο, των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσουν κατά την διάρκεια της χρονιάς και το περιεχόμενό τους, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι εφικτή η καλύτερη προετοιμασία του εντύπου και η έγκαιρη εκτύπωσή του.

Επίσης, καλούνται οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εισφορές, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ., στη βίλα Ξαγοράρη (1ος όροφος), ή στο τηλέφωνο 28220 - 83.500, Δευτέρα - Τετάρτη- Παρασκευή 10:00 – 14:00.

Share