Για την καλύτερη προετοιμασία και την έγκαιρη εκτύπωση του κοινού φυλλαδίου με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 2014, παρακαλούνται οι σύλλογοι να στείλουν άμεσα τον προγραμματισμό τους.

Η συνεργασία όλων θα βοηθήσει στη συνολική ανάδειξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του τόπου μας.

Share