ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

O Πολιτισμός στον Δήμο Πλατανιά.

 

1.Ποιός είναι ο ρόλος και η θέση του Πολιτισμού για τον Δήμο Πλατανιά;
2.Ποιά είναι η Πολιτιστική Πολιτική που θα εφαρμόσετε για τον Δήμο Πλατανιά;

Αυτονόητες Βασικές απαιτήσεις σε επίπεδο Δήμου.

1.Να ιδρυθεί γραφείο Πολιτισμού στο Δήμο, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται να προτείνει και να υλοποιεί μέτρα( πχ Μελέτη για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κισάμου) ώστε ο Πολιτισμός να αποτελεί το πυρήνα κάθε δημοτικής πολιτικής και παράλληλα να προσφέρετε κάθε δυνατή βοήθεια στους Πολιτιστικούς Συλλόγους.
2.Να παραχωρούν δωρεάν τη χρήση χώρων(πχ κλειστά σχολεία, ελεύθεροι δημοτικοί χώροι) για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Συλλόγων μετά από αίτηση τους, καθώς και να τους παρέχουν δωρεάν ρεύμα , τηλέφωνο και νερό.
3.Αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού ,τον οποίο θα παρέχουν δωρεάν για τις εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων όπως καρέκλες, εξέδρες, τραπέζια καθώς και ηχητικό εξοπλισμό.

 

Χρηματοδοτήσεις από τους Δήμους

  Πρέπει να εγγράφεται σε μόνιμη βάση στο προϋπολογισμό των Δήμων κονδύλη ίσο με το1,5% επί των τακτικών εσόδων όπως αναφέρει το άρθρο 202 N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) και να δίδεται τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους και παράλληλα η κατανομή να γίνεται μετά από Δημόσια Πρόσκληση προς τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και με συγκεκριμένα κριτήρια, συμφωνημένα από κοινού με την ΕΠΟΦΕΚ.

1.Θα κάνετε πράξη, από το πρώτο προϋπολογισμό ,να εγγραφεί το 1,5% επί των τακτικών εσόδων,προκειμένου να δοθεί στους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους;
2.Η κατανομή θα γίνει από το πρώτο έτος μετά από Δημόσια Πρόσκληση προς τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και με συγκεκριμένα κριτήρια, συμφωνημένα από κοινού με την ΕΠΟΦΕΚ.;

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΔΗΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ,ΠΛΑΤΑΝΙΑ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1.Εφαρμογή της Μελέτης με τίτλο <Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής Πολιτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της επαρχίας Κισάμου 2016>.
H μελέτη έγινε με δημόσια διαβούλευση των Δήμων Κισάμου, Πλατανιά ,την Αντιπεριφέρεια Χανίων, των παραγωγικών και των Πολιτιστικών Φορέων.
Με βάση την μελέτη ,οι κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι:

1.Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών πόρων
2.Προβολή πολιτιστικών πόρων
3.Ευαισθητοποίηση - Εκπαίδευση
4.Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα
Η σπονδυλική στήλη πάνω στην οποία θα στηριχθεί η αλλαγή του μοντέλου για να πετύχουμε την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ,με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας είναι οι Πολιτιστικές Διαδρομές.

α.Συμφωνείτε να υλοποιήσετε τις κατευθύνσεις Δημοτικής Πολιτικής για να αναδείξουμε την Κισαμίτικη Πολιτιστική Ταυτότητα ;
β. Θα προχωρήσετε άμεσα στη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών για έργα προτεραιότητας και κυρίως των Πολιτιστικών Διαδρομών που έχουν προταθεί από τη μελέτη ώστε να ενταχθούν στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2014-2020;
γ.Τι έργα πολιτισμού έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για την επαρχία Κισάμου;
ε.Η Κίσαμος έχει ενταχθεί σε κάποια από τις ΟΧΕ της Κρήτης;

 

2.Υλοποίηση της μελέτης για την δημιουργία Μουσείου Μουσικών Κρήτης στις Λουσακιές Κισάμου 2017.

Το Μουσείο Μουσικών Κρήτης μπορεί να γίνει στο Δήμο Κισάμου αλλά αφορά όλη την Μουσικοχορευτική παράδοση της Επαρχίας Κισάμου ,του Ν.Χανίων και της Κρήτης γενικότερα.
α.Ο Δήμος Πλατανιά στηρίζει αυτό το έργο ;
β.Ο Δήμος Πλατανιά θα συμμετέχει στη επιτροπή διεκδίκησης χρηματοδότησης από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση ;
γ.Ο Δήμος Πλατανιά θα συμμετέχει σαν συνδιοργανωτής σε πρωτοβουλίες για την ανάδειξη και προβολή του Μουσείου ;

 

3.Μουσείο Αλιείας στο Κολυμπάρι.
Ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει ο Δήμος Πλατανιά για να λειτουργήσει άμεσα το Μουσείο Αλιείας στο Κολυμπάρι ;

5.Σύνδεση του Πολιτισμός με την Εκπαίδευση

Η ΕΠΟΦΕΚ με την συνεργασία των Δημοτικών Σχολείων της Επαρχίας Κισάμου υλοποιεί από το 2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εικόνες Πολιτισμού.
1.Πως μπορεί να συμβάλει ο Δήμος στη θεσμοθέτηση του ;

3.Διεθνές Φεστιβάλ ανάδειξης της Μουσικοχορευτικής Παράδοσης της Κισάμου

Στα πλαίσια των στρατηγικών μας στόχων είναι και η δημιουργία ενός Διεθνούς Φεστιβάλ ανάδειξης της μοναδικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης της Κισάμου.
α. Η δημοτική αρχή θα στηρίξει οργανωτικά και οικονομικά το Νέο θεσμό (μελέτη, διοργάνωση) ;

 

4. Περιβάλλον
α. Τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή ο Δήμος Πλατανιά την γνώρισε ΄πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις τεράστιες καταστροφές.
Τι πρωτοβουλίες και τι μέτρα θα πάρει ο Δήμος Πλατανιά για να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες από ένα παρόμοιο φαινόμενα μελλοντικά ;
β. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν για την προστασία από την υποβάθμιση περιοχών οι οποίες δέχονται μεγάλες πιέσεις όπως  είναι η παραλιακή ζώνη από Ταυρωνίτη έως Κολυμβάρι και οι οποίες κινδυνεύουν;
γ. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν για την αναβάθμισης της αισθητικής των χωριών;

 

5.Τροχαία ατυχήματα
Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα ληφθούν για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που αποτελούν τη σύγχρονη μάστιγα των τοπικών κοινωνιών;

 

6.Αρχεία πρώην Κοινοτήτων
Τα αρχεία αυτά είναι η σύγχρονη ιστορία των χωριών μας.
Τι μέτρα θα πάρετε ώστε τα αρχεία αυτά να διασωθούν και να αναδειχθούν;

Share