ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

O Πολιτισμός στο Δήμο Κισάμου.

 

1.Ποιός είναι ο ρόλος και η θέση του Πολιτισμού για τον Δήμο Κισάμου;
2.Ποιά είναι η Πολιτιστική Πολιτική που θα εφαρμόσετε για τον Δήμο Κισάμου;

Αυτονόητες Βασικές απαιτήσεις σε επίπεδο Δήμου.

1.Να ιδρυθεί γραφείο Πολιτισμού στο Δήμο, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται να προτείνει και να υλοποιεί μέτρα( πχ Μελέτη για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κισάμου) ώστε ο Πολιτισμός να αποτελεί το πυρήνα κάθε δημοτικής πολιτικής και παράλληλα να προσφέρετε κάθε δυνατή βοήθεια στους Πολιτιστικούς Συλλόγους.
2.Να παραχωρούν δωρεάν τη χρήση χώρων(πχ κλειστά σχολεία, ελεύθεροι δημοτικοί χώροι) για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Συλλόγων μετά από αίτηση τους, καθώς και να τους παρέχουν δωρεάν ρεύμα , τηλέφωνο και νερό.
3.Αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού ,τον οποίο θα παρέχουν δωρεάν για τις εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων όπως καρέκλες, εξέδρες, τραπέζια καθώς και ηχητικό εξοπλισμό.

 

Χρηματοδοτήσεις από τους Δήμους 

 

  Πρέπει να εγγράφεται σε μόνιμη βάση στον προϋπολογισμό των Δήμων κονδύλη ίσο με το 1,5% επί των τακτικών εσόδων, όπως αναφέρει το άρθρο 202 N.3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) και να δίδεται τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους και παράλληλα η κατανομή να γίνεται μετά από Δημόσια Πρόσκληση προς τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και με συγκεκριμένα κριτήρια, συμφωνημένα από κοινού με την ΕΠΟΦΕΚ.

1.Θα κάνετε πράξη, από το πρώτο προϋπολογισμό ,να εγγραφεί το 1,5% επί των τακτικών εσόδων,προκειμένου να δοθεί στους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους;
2.Η κατανομή θα γίνει από το πρώτο έτος μετά από Δημόσια Πρόσκληση προς τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και με συγκεκριμένα κριτήρια, συμφωνημένα από κοινού με την ΕΠΟΦΕΚ.;

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΔΗΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ,ΠΛΑΤΑΝΙΑ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

 

1.Εφαρμογή της Μελέτης με τίτλο <Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής Πολιτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της επαρχίας Κισάμου 2016>.
H μελέτη έγινε με δημόσια διαβούλευση των Δήμων Κισάμου, Πλατανιά ,την Αντιπεριφέρεια Χανίων, των παραγωγικών και των Πολιτιστικών Φορέων.
Με βάση την μελέτη ,οι κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι:

1.Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών πόρων
2.Προβολή πολιτιστικών πόρων
3.Ευαισθητοποίηση - Εκπαίδευση
4.Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα
Η σπονδυλική στήλη πάνω στην οποία θα στηριχθεί η αλλαγή του μοντέλου για να πετύχουμε την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ,με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας είναι οι Πολιτιστικές Διαδρομές.

α.Συμφωνείτε να υλοποιήσετε τις κατευθύνσεις Δημοτικής Πολιτικής για να αναδείξουμε την Κισαμίτικη Πολιτιστική Ταυτότητα;
β. Θα προχωρήσετε άμεσα στη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών για έργα προτεραιότητας και κυρίως των Πολιτιστικών Διαδρομών που έχουν προταθεί από τη μελέτη ώστε να ενταχθούν στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2014-2020;
γ.Τι έργα πολιτισμού έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για την επαρχία Κισάμου;
ε.Η Κίσαμος έχει ενταχθεί σε κάποια από τις ΟΧΕ της Κρήτης;

 

2.Υλοποίηση της μελέτης για την δημιουργία Μουσείου Μουσικών Κρήτης στις Λουσακιές Κισάμου 2017.
  Για την ολοκλήρωση του μελετητικού έργου χρειάζονται μόνο οι αδειοδοτήσεις (έπρεπε να είχαν γίνει) με βάση την υπάρχουσα κύρια μελέτη και όχι νέες μελέτες.
Είναι ένα διαδικαστικό θέμα και χρειάζεται μόνο την βούληση για να γίνει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (3-4 μηνών) .
α.Εχει αναθέσει το υπάρχον Δημοτικό Συμβούλιο σε μηχανικό την άμεση διεκπεραίωση των αδειοδοτήσεων ή θα το πράξει αμέσως μετά τις εκλογές με την διαδικασία του επείγοντος ώστε να μη υπάρξει καθυστέρηση και λόγοι ματαίωσης του;
β.Με ποια οικονομικά μέσα θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Μουσείου
γ.Πως θα γίνει η προβολή και η αξιοποίηση του από τις τοπικές κοινωνίες.
δ.Στα πλαίσια ανάδειξης της Πολιτιστικής Ταυτότητας μας έχει προταθεί στο Δήμο εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΟΦΕΚ ,να δοθούν στις περισσότερους οδούς της πόλη μας ονόματα των σημαντικών παραδοσιακών Μουσικών και αυτό θα είναι κάτι το καινοτόμο και μοναδικό.
Συμφωνείται και με την υλοποίηση αυτής της πρότασης;

 

3.Σύνδεση του Πολιτισμού με την Εκπαίδευση

  Η ΕΠΟΦΕΚ με την συνεργασία των Δημοτικών Σχολείων της Επαρχίας Κισάμου υλοποιεί από το 2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εικόνες Πολιτισμού.
1.Πως μπορεί να συμβάλλει ο Δήμος στη θεσμοθέτηση του ;

3.Διεθνές Φεστιβάλ ανάδειξης της Μουσικοχορευτικής Παράδοσης της Κισάμου
Στα πλαίσια των στρατηγικών μας στόχων είναι και η δημιουργία ενός Διεθνούς Φεστιβάλ ανάδειξης της μοναδικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης της Κισάμου.
α.Η δημοτική αρχή θα στηρίξει οργανωτικά και οικονομικά το νέο θεσμό (μελέτη, διοργάνωση) ;

 

4.Κοινωνική αλληλεγγύη και Συνοχή
Προτείνουμε μέτρα για να υπάρξει κοινωνική αλληλεγγύη προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες διαμέσω μιας πολιτικής εκπτώσεων στην παροχή υπηρεσιών όπως η καθαριότητα και το νερό.
Εάν αποδεχτείτε αυτή την πρόταση, από ποιό έτος σκοπεύετε να την εφαρμόσετε;

 

5.Περιβάλλον
α.Μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κανένα μέτρο για την προστασία των πιό δημοφιλών περιοχών της Κρήτης( ο Μπάλος ,το Ελαφονήσι , τα Φαλάσαρνα ) .
Τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει ο Δήμος άμεσα για την προστασία από την υποβάθμιση περιοχών οι οποίες δέχονται μεγάλες πιέσεις όπως ο Μπάλος ,το Ελαφονήσι , τα Φαλάσαρνα και οι οποίες κινδυνεύουν;
β.Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα παρθούν για την προστασία και προβολή περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικών χώρων,και Ενετικών κτιρίων( όπως π.χ. Πολυρρήνια , Φαλάσαρνα , πόλη της Κισάμου,βίλα Τρεβιζάν,Ροτόντα Καλάθενες κτλ);
γ.Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν για την αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης της Κισάμου και των χωριών;
δ.Θα κατασκευαστούν επιτέλους οι Δημόσιες Τουαλέτες στην πόλη της Κισάμου;

 

6.Τροχαία ατυχήματα
Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα ληφθούν για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που αποτελούν τη σύγχρονη μάστιγα των τοπικών κοινωνιών(π.χ. πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής);

 

7.Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας

  Σε όλη την Ελλάδα γίνονται σημαντικοί αγώνες με πρωταγωνιστή την τοπική αυτοδιοίκηση για την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από περιοχές στις οποίες παραμένουν για πολλές ώρες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι μαθητές.
Στο κέντρο της πόλης της Κισάμου, όπως είναι γνωστό, είναι εγκατεστημένες παράνομα όλες οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και οι οποίες βρίσκονται κοντά σε σχολεία ,κέντρο υγείας και σε χώρους που συναθροίζονται νέοι.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, αν και υπήρχε η δέσμευση.
Και ρωτάμε:
α. Η Δημοτική αρχή θα πάρει πρωτοβουλία, ώστε ο Δήμος να έλθει σε συνεργασία με το ΙΤΕ(Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας) Ηρακλείου,εξειδικευμένο σε θέματα κεραιών προκειμένου να γίνει μια συνολική και τεκμηριωμένη πρόταση για τον τόπο εγκατάστασης των κεραιών ώστε να μεταφερθούν όλες εκεί;

 

8.Αρχεία πρώην Κοινοτήτων
Τα αρχεία αυτά είναι η σύγχρονη ιστορία των χωριών μας.
Τι μέτρα θα πάρετε ώστε τα αρχεία αυτά να διασωθούν και να αναδειχθούν;

Share