Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φαλελιανών Κισάμου "Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ", εν όψει της

Γενικής Συνέλευσης για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί τα μέλη που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις αρχαιρεσίες όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή αυτοποοσώπως μέχρι 8 Ιουλίου

 με την πρόεδρο κ. Στέλλα Σκουνάκη (28220-31.025) ή την κ. Ζαφείρα Τσοντάκη (28220-31.295) ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:www.faleliana.gr

Εκ του Δ.Σ.

Η Γραμματέας

Share