Την Τετάρτη 10-7-2013 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟΦΕΚ στο Κολυμβάρι και αποφάσισε τα παρακάτω

Α. Η Ε.Π.Ο.Φ.Ε.Κ μέσα στο πλαίσιο της ανάδειξης-προβολής και καταγραφής όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Επαρχίας Κισάμου οι οποίες γίνονται από Πολιτιστικούς φορείς και από ιδιώτες αποφάσισε τα εξής :

-Την προβολή όλων των εκδηλώσεων των πολιτιστικών φορέων και ιδιωτών της Επαρχίας Κισάμου μέσω της ιστοσελίδας www.epofek.gr .

-Η προβολή και καταγραφή των εκδηλώσεων που γίνονται σε κάθε περιοχή τόσο στο έντυπο, όσο και στη ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο.Φ.Ε.Κ είναι αποκλειστική ευθύνη των τοπικών συλλόγων και φορέων.

-Για τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες ή αναβολές των εκδηλώσεων μετά την εκτύπωση του εντύπου είναι αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου φορέας διοργάνωσης .

-Οι τυχών αλλαγές-αναβολές οι οποίες γίνονται στις εκδηλώσεις θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο.Φ.Ε.Κ με πρωτοβουλία του κάθε φορέα διοργανωτή.

Β.Αποδοχή παραίτησης του γραμματέα της Ε.Π.Ο.Φ.Ε.Κ κ.Δερουκάκη Εμμανουήλ

Η Ε.Π.Ο.Φ.Ε.Κ αποδέχεται την παραίτηση του γραμματέα της Δερουκάκη Εμμανουήλ για προσωπικούς λόγους και αντικαθιστά την θέση του στο Διοικητικό συμβούλιο με το αναπληρωματικό μέλος κ.Βουρδουμπάκη Ιωάννη.

Share