Α.Πρωτοβουλία για συντονισμό των εκδηλώσεων 2013 ώστε να μη συμπίπτουν χρονικά.

Για το θέμα αυτό συγκροτήθηκε επιτροπή για να επεξεργαστεί συγκεκριμένο τρόπο και σχεδιασμό για την επίτευξη του στόχου αυτού,η οποία αποτελείται από

1.Τον αντιδήμαρχο Δήμου Κισάμου κ.Μουντάκη Μιχαήλ υπεύθυνο των πολιτιστικών

2.Τον αντιδήμαρχο Δήμου Πλατανιά κ.Δασκαλάκη Νικόλαο υπεύθυνο των πολιτιστικών

3,Τον πρόεδρο της ΕΠΟΦΕΚ κ.Κουνελάκη Στέλιο

4.Τον Α`αντιπρόεδρο της ΕΠΟΦΕΚ κ.Λουφαρδάκη Ιωάννη

5.Τον υπεύθυνο πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΕΠΟΦΕΚ κ.Γιακουμάκη Ιωάννη

Μέχρι 31-12-12 πρέπει η επιτροπή να φέρει συγκεκριμένη πρόταση ώστε μέχρι 31-1-2013 να έχουμε πάρει τις τελικές αποφάσεις

Β.Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Κισάμου και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Κισαμίτικου πολιτισμού.

Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται μεγάλη επεξεργασία για αυτό προτείναμε να γίνει μια μελέτη από τους Δήμους Κισάμου και Πλατανιά με τίτλο:

Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Κισαμίτιου πολιτισμού- Κισαμίτικη πολιτιστική ταυτότητα

Γ.Δοργάνωση ημερίδας την άνοιξη του 2013 με θέμα:Η μουσική και χορευτική παράδοση της Κισάμου

Δ.Αναβάθμιση της ιστοσελίδας(www.epofek.gr) της Ενωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου(ΕΠΟΦΕΚ)


Μπορείτε να ακούσετε όλη την συνεδρίαση από την επιλογή

Ηχογραφημένες Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Share