Τίτλος εκδήλωσης: Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων & Παραδοσιακής Μουσικής

Φορέας εκδήλωσης: Δήμος Πλατανιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιών Ρουμάτων, Σωματείο «Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων», Σύλλογος Γυναικών Παλαιών Ρουμάτων

Ημερομηνία εκδήλωσης: 31/07/2017

Ώρα εκδήλωσης: 21.00

Τόπος εκδήλωσης: Παλαιά Ρούματα

Περιγραφή εκδήλωσης: Θα συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα των Ψαρογιώργη – Παπατζανή, Βακάκη Δημήτρη, Ρενιέρη Μάρκου, Λουφαρδάκη Μιχαήλ

Υπεύθυνος Εκδήλωσης: Μοτάκης Γεώργιος

Τηλ. Επικοινωνίας: 6938400348

Festival of Local Products & Traditional Music

Municipality of Platanias, Agricultural Collaboration of Palaia Roumata, Corporation “Library of Palaia Roumata”, Association of Women of Palaia Roumata

31/07/2017, 21.00

Music by Psarogiorgis – Papatzanis, Vakakis Dimitris, Renieris Markos, Loufardakis Michail

Motakis Georgios, 6938400348

Share

powered by contentmap