Τίτλος εκδήλωσης: 4ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛΑΚΙ

Φορέας εκδήλωσης: Πολιτιστικός Σύλλογος Χαιρεθιανών

Ημερομηνία εκδήλωσης: 07 - 09/08/2015

Περιγραφή εκδήλωσης:

07/08 στις 21:30: Οπτικοακουστική Παράσταση από Νοστωδία: Η Πολιτεία του Κύβου

08/08: παιχνίδια στην πλατεία το πρωί και στις 20:00 παράσταση από Notas Magic World.

09/08: ποδόσφαιρο στο δρόμο
Υπεύθυνη Εκδήλωσης: Γεωργουδάκη Ανδρονίκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 778784

 

4th Children’s Festival

Cultural Association of Cherethiana

Games – Children’s Activities – Film Screening

Theatre of Cherethiana

Georgoudaki Androniki, 6944 778784

nostodia n

 

 

Share

powered by contentmap