Ο Δήμος Πλατανιά διοργανώνει το παραδοσιακό παζάρι

της Μεγάλης Παρασκευής 3-5-2013 στις Βουκολιές.

 

Αιτήσεις συμμετοχής για το παζάρι της Μ.Παρασκευής στις Βουκολιές

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα 10  Απριλίου   μέχρι  30 Απριλίου 2013, στο Δημοτικό Κατάστημα Βουκολιών  ή  στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά (που βρίσκεται στο Γεράνι Κυδωνίας),   ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.       

Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται στο διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι αναρτημένο στα παραπάνω αναφερόμενα Δημοτικά Καταστήματα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr).

Οι διάθεση των χώρων θα γίνεται από τον Δήμο μας σύμφωνα με τα εδάφια  3, 4, 5 και 6 της αριθ. 69/2012 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. Πλατανιά και οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής Σχέδιο αίτησης, κανονιστική απόφαση της εμποροπανήγυρης, διάγραμμα  όπου αποτυπώνονται οι θέσεις προς παραχώρηση,  χάρτης της περιοχής όπου αποτυπώνονται οι χώροι της εμποροπανήγυρης και οι θέσεις στάθμευσης, καθώς και για άλλες πληροφορίες  απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr) και στους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας:   Στο Δημοτικό Κατ/μα Βουκολιών:  2824031230 και στο Δημοτικό Κατ/μα Πλατανιά: 2821083586,  2821083977 και ΦΑΞ: 2821061628.  στην Εμποροπανήγυρη της  Μ. Παρασκευής,

Share

powered by contentmap