Στα πλαίσια των επαφών της Ενωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου(ΕΠΟΦΕΚ) με τα Διοικητικά Συμβούλια των Πολιτιστικών και λοιπών Φορέων για ανάλυση των στόχων και το συντονισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων 2013 έγινε την

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 7μμ στη αίθουσα Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κισάμου με τα Διοικητικά Συμβούλια των Πολιτιστικών και λοιπών Φορέων των πρώην Δήμων Ιναχωρίου και Κισάμου.

Υπεύθυνοι συνάντησης Κουνελάκης Στέλιος τηλ.6973387268 και Χαρτζουλάκης Κωνσταντίνος τηλ.6945153835

 


 

 

 

 

 

Share