Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΟΦΕΚ 29-5-2013

ΘΕΜΑΤΑ

1.Ενιαίο έντυπο καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2013-Χρηματοδότηση

2.Μουσείο Μουσικών Κρήτης.

3.Μελέτη Ανάδειξης Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων Κισαμίτικου Πολιτισμού-Κισαμίτικη Πολιτιστική Ταυτότητα

4.Συνάντηση με τουριστικούς πράκτορες-Συνδρομές-Τηλεόραση Κίσαμος TV

                                                 

  

Share