Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΟΦΕΚ 17-9-2013

ΘΕΜΑΤΑ

1.Απολογισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων καλοκαιριού 2013

2.Γενική συνέλευση ΕΠΟΦΕΚ

3.Θεματικές ημερίδες-Μελέτη Ανάδειξης Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων Κισαμίτικου Πολιτισμού-Κισαμίτικη Πολιτιστική Ταυτότητα

4.Γραμματειακή υποστήριξη ΕΠΟΦΕΚ-Ανακατανομή αρμοδιοτήτων-Οικονομικά στοιχεία-

   Ψήφισμα συμπαράστασης στους εκπαιδευτικούς

Share