Τίτλος Εκδήλωσης: Έκθεση Φωτογραφίας

 

25-7 FOK n

Φορέας Εκδήλωσης: Φωτογραφική Ομάδα Κισάμου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/07 έως 06/08/2017

Τόπος Εκδήλωσης: AQUA Café Bar, Καστέλι Κισάμου

Περιγραφή Εκδήλωσης: Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «Φως και Χρώματα»

Είσοδος: ελεύθερη

Photography Exhibition

Photography Club of Kissamos

Date of the event: 25/07 - 06/08/2017

Location of the event: AQUA Café Bar, Kasteli of Kissamos

Description of the event: Photography Exhibition with theme: “Light and Colours”

Entrance fee: free

Share

powered by contentmap