Ξεκίνησαν στον Νομό Χανίων οι εγγραφές στα Σχολεία

Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν σε Καστέλλι, Κολυμπάρι

και Χανιά.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα σχολείο για ενηλίκους

που δεν έχουν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

(επίπεδο Γυμνασίου). Στόχος του είναι η προώθηση της

απασχόλησης και της προσαρμογής νέων ανθρώπων,

ανειδίκευτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική

Εκπαίδευση και δεν έχουν τα απαιτούμενα από την αγορά

εργασίας προσόντα και δεξιότητες.

Έχει ως κύριο στόχο τον εγγραμματισμό των εκπαιδευομένων,

θέτοντας τις ανάγκες τους στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής

διαδικασίας και αξιοποιώντας ταυτόχρονα όλη την

προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία τους, ώστε να επιτευχθεί η

επανένταξή τους στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση και στην

αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα στα Σ.Δ.Ε. είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 18

μήνες που διακρίνονται σε δύο εννεάμηνες περιόδους (δύο

σχολικά έτη). Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης

πιστοποιείται με τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι πολύ διαφορετικό από της

τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το

περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των

εκπαιδευομένων.

Στον Νομό Χανίων λειτουργούν τρία Σ.Δ.Ε.: στο Καστέλλι, στο

Κολυμπάρι και στην πόλη των Χανίων. Δικαίωμα εγγραφής

έχουν όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική

Εκπαίδευση.

Πληροφορίες - εγγραφές:

Καστέλλι: Στο Δημαρχείο του Δήμου Κισάμου (ώρες

λειτουργίας του Δήμου), στο κεντρικό - Χανιά (απόγευμα) και

στα τηλέφωνα 28210 - 33.742 (πρωί) και 6982 - 495.217.

Κολυμπάρι: Στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά (ώρες

λειτουργίας του Δήμου), στο κεντρικό - Χανιά (απόγευμα) και

στα τηλέφωνα 28210 - 33.742 (πρωί) και 6982 - 495.217.

Χανιά: Στο 1ο Γυμνάσιο (Ελευθ. Βενιζέλου 1) κάθε μέρα 5.30 -

9 μ.μ., τηλ. 2821052132 και στο Γραφείο Παιδείας & Διά Βίου

Μάθησης του Δήμου Χανίων από 8 π.μ. - 3 μ.μ. Επίσης στα

τηλέφωνα 28210 - 33.742 (πρωί) και 6982 - 495.217 (Βενετία

Δασκαλάκη).

Share