ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Επί τη συμπληρώσει ενός έτους από την εις Κύριον εκδημίαν του αοιδίμου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ κυρού ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ τελούμεν την Κυριακήν 27 Απριλίου 2014 ενιαύσιον Αρχιερατικόν Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Κίσαμος και παρακαλούμεν διά την συμμετοχήν πάντων των τιμώντων την μνήμην Αυτού.

         Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου

Share

powered by contentmap