Σύσταση σε Σώμα Διοικητικού Συμβουλίου Π.Σ. Βουβών

Πρόεδρος: Στυλιανουδάκη Μαριάννα του Αποστόλου

Αντιπρόεδρος: Στυλιανουδάκης Παναγιώτης του Νικολάου

Γραμματέας: Καμπουράκης Γεώργιος του Ανδρέα

Ταμίας: Στυλιανουδάκη Αντωνία του Αντωνίου

Μέλος: Στυλιανουδάκης Δημήτριος του Μιχαήλ

Share