Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου, το νέο Δ.Σ. που προέκυψε είναι το εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ηλία Γοναλάκης

Αντιπρόεδρος: Νίκος Κοντοπυράκης

Γραμματέας: Κωστούλα Τσοντάκη

Ταμίας: Μάρω Γοναλάκη

Έφορος: Νίκη Πατεράκη

Μέλη: Κωστούλα Τσισκάκη, Ελένη Παντελάκη – Τσοπανίδου

Αναπληρωματικό Μέλος: Πόπη Γοναλάκη

Ελεγκτική Επιτροπή: Ζαφείρα Τσοντάκη, Μαρία Γουβεράκη

Share