Δελτίο αναγκών νερού άρδευσης των καλλιεργειών

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων προκειμένου να συμβάλει στην ορθολογική χρήση του νερού για την άρδευση των καλλιεργειών άρχισε να εκδίδει και φέτος από τις 12/5/2014 και κάθε Δευτέρα μέχρι το τέλος της αρδευτικής περιόδου 2014 ‘Δελτίο αναγκών σε νερό άρδευσης των καλλιεργειών’. Στο δελτίο θα αναφέρονται οι ανάγκες σε νερό των κυριοτέρων καλλιεργειών (ελιά, εσπεριδοειδή και αβοκάντο) για την τρέχουσα εβδομάδα (κ.μ. ανά στρέμμα) στις διάφορες περιοχές του Ν. Χανίων, που υπάρχουν διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα. Η εκτίμηση των αναγκών γίνεται με τα κλιματικά δεδομένα της εβδομάδας που προηγήθηκε και το φυτικό συντελεστή της καλλιέργειας ενώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το τύπο του εδάφους.

Για την περιοχή π.χ. Νεροκούρου οι ανάγκες σε νερό της πορτοκαλιάς είναι 23 κ.μ./στρέμμα και θα πρέπει να δοθεί σε δύο (2) αρδεύσεις μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα (12 κ.μ/στρέμμα) γιατί η υδατοϊκανότητα του εδάφους στο βάθος του ριζικού συστήματος είναι μικρότερη από τα 18 κ.μ./στρέμμα. Αντίθετα για την ελιά στην ίδια περιοχή, που οι ανάγκες είναι 10 κ.μ./στρέμμα, η ποσότητα μπορεί να δοθεί σε μια (1) άρδευση (δόση).

Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενες ανάγκες είναι ενδεικτικές και δεν αντικαθιστούν τις ανάγκες που εκτιμούνται σε συγκεκριμένους αγρούς με πραγματικά στοιχεία (ηλικία δένδρου, σύσταση εδάφους, μικροκλίμα της περιοχής, κλπ). Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της πληροφορίας του δελτίου οι αγρότες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28210-83442 και 28210-83443 τις εργάσιμες ώρες. 

Δείτε εδώ το δελτίο αρδευτικών αναγκών.

Share