ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Σήμερα 22 Μαίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε το Δ.Σ. της ένωσης πολιτιστικών φορέων επαρχίας Κισάμου στην Κίσαμο και με θέμα:

Την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης Πολιτιστικών Φορέων επαρχίας Κισάμου

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :

Γιακουμάκης Ιωάννης

Δερουκάκης Εμμανουήλ

Κουλετάκης Ανδρέας

Κουμής Ελευθέριος

Κουνελάκης Στέλιος

Λουφαρδάκης Ιωάννης

Σκαράκης Ευστράτιος

Χαρτζουλάκης Κωνσταντίνος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ,προτάθηκε για πρόεδρος ο Κουνελάκη Στέλιος

Με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ.της Ενωσης αποδέχτηκαν την πρόταση και έτσι ορίζεται για πρόεδρος του Δ.Σ. ο Στέλιος Κουνελάκης

Στη συνέχεια προτάθηκαν και έγινε ομόφωνη αποδοχή τα παρακάτω άτομα για τις αντίστοιχες θέσεις:

Λουφαρδάκης Ιωάννης A` αντιπροέδρος

Κουμής Ελευθέριος B` αντιπροέδρος

Δερουκάκης Εμμανουήλ Γενικός Γραμματέας

Χαρτζουλάκης Κωνσταντίνος αναπληρωτήςΓενικός Γραμματέας

Κουλετάκης Ανδρέας ταμίας

Κλωστάκη Δημήτριο αναπληρωτής ταμίας

Γιακουμάκης Ιωάννης υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Σκαράκης Ευστράτιος υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Κουνελάκης Στέλιος                                                               Δερουκάκης Εμμανουήλ

Share